user_mobilelogo

Historisch besluit 

Op donderdagavond 6 juli 2017 hebben de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout ingestemd met het herindelingsadvies. Ze stemden daarmee in met een fusie van hun gemeenten. Een historisch besluit. Tegelijk werden twee moties aangenomen. De raden wilden zeggenschap over de huisvesting en dienstverlening van de nieuwe gemeente. En met een tweede motie zorgde de raad ervoor dat zij kon sturen op de kosten. De lokale lasten mogen door de fusie niet stijgen. De Tweede en Eerste Kamer namen een positief besluit over de fusie. Begin 2019 is de nieuwe gemeente een feit.

Waarom fuseren?

Lang voor het fusiebesluit werkten Noordwijk en Noordwijkerhout al samen op het gebied van ICT en Personeel en Organisatie. Kon deze samenwerking worden uitgebreid? Noordwijkerhout heeft Noordwijk uitgenodigd om samen te kijken naar verdere intensievere samenwerkingsvormen, waaronder fusie. Samen met de Buren? Dat was de vraag. En hoe dan? De gemeenten zijn daarover in gesprek gegaan met elkaar. Niet alleen op politiek niveau. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn daarbij betrokken. De uitkomst van het debat: nóg meer samenwerkingsverbanden aangaan zou niet zo veel extra’s opleveren. Fusie biedt de meeste voordelen. De gemeenteraden gingen daar in grote meerderheid mee. 

Sterkere organisatie

Fusie zorgt voor een sterkere organisatie. Meer bestuurskracht. In plaats van één specialist is er een team van specialisten om een oplossing en een aanpak te bedenken voor een probleem. Best wel fijn als het gaat om lastige problemen. Er zijn natuurlijk ook meer mensen voor de uitvoering. Ook bij ziekte is de organisatie minder kwetsbaar. En -niet onbelangrijk- een gefuseerde gemeente staat sterker in de regio, ten opzichte van de Provincie, het Rijk en andere grote organisaties waarmee we zaken doen. De nieuwe gemeente is klein als je kijkt naar het aantal inwoners. Iets meer dan 43.000. Misschien zelfs dorps. Zeker als je kijkt naar de 4 kernen. Maar de nieuwe gemeente legt veel gewicht in de schaal als je kijkt naar de economie. Toerisme. Natuurbeleving. Bollen. Flowerscience. Ruimtevaart. Zorg. Zakelijke dienstverlening. Het nieuwe Noordwijk heeft het allemaal in huis. Aan die positie bouwt de nieuwe gemeente graag mee. 

Komst van de Omgevingswet

Er komt veel op de gemeenten af. Nog niet zo lang geleden moesten ze al aan de bak met decentralisatie van de zorgtaken. En er komt nog een grote verandering aan. De komst van de Omgevingswet. Door deze wet gaat de gemeente de samenwerking aan met inwoners, ondernemers en alle andere maatschappelijke partijen, ook wel ‘stakeholders’ genoemd. Er komt meer ruimte voor eigen plannen en eigen initiatieven. Een enorme operatie die grote invloed heeft op de werkwijze van gemeenten. De nieuwe fusiegemeente Noordwijk zet alles op alles om zich voor te bereiden. Om heel goed aan de slag te gaan onder de nieuwe regels. Dit betekent dat de gemeente opgavegericht gaat werken, deelneemt aan bestaande initiatieven van burgers en vernieuwde werkwijzen toepast. De nieuwe werkrelatie is beschreven in de visie-documenten  ‘Verbinden met het doel voor ogen’ en ‘Wat voor gemeente willen we zijn’. 

Op naar een nieuwe werkrelatie

De nieuwe gemeente Noordwijk is in de nieuwe werkrelatie een partner. Meedenken en meehelpen komen voorop te staan, in plaats van toetsen of overnemen. De gemeente neemt verantwoordelijkheid waar dat nodig is, en laat die vooral, als dat kan, over aan de stakeholders. Die hebben straks dus te maken met een gemeente die eigen initiatieven stimuleert. Natuurlijk brengt ‘eigen initiatief’ ook verantwoordelijkheid met zich mee. Want ‘eigen initiatief’ betekent vooral ‘samenwerken’ en vooral niet ‘je eigen zin doordrukken’. De nieuwe gemeente nodigt partijen van harte uit mee te doen. De belofte: "de nieuwe gemeente Noordwijk is een partner die met je meedenkt. Die meehelpt. Die je plan of initiatief verder brengt. Met jou werken we aan de beste oplossing voor de Noordwijkse samenleving". Er is een leuk filmpje over: Wie zijn wij voor jou?

Tot 1 januari 2019 en de ontwikkeling erna

Het logo van de nieuwe gemeente Noordwijk is bekend. Het prachtige ontwerp is de uitkomst van de logowedstrijd.  Maar er gebeurde meer. Carsten Hof is aangesteld als kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Ook is hij beoogde gemeentesecretaris. Mevrouw Marië Fabricotti is aangesteld als beoogd griffier. En, niet onbelangrijk, de Eerste Kamer heeft ingestemd met de fusie. De fusiepartners werken tot 1 januari aan zaken die vooral voor de nieuwe organisatie van belang zijn, zoals: het integreren van belangrijke ICT-systemen, het opzetten en inrichten van een nieuwe organisatie, zorg dragen voor goede huisvesting en het gelijktrekken van beleidsregels. Natuurlijk willen we ervoor zorgen dat de dienstverlening aan jou als klant zo ongestoord mogelijk door kan gaan. Ondertussen schrijven Noordwijk en Noordwijkerhout aan een belangrijk stuk over de dienstverlening nieuwe stijl.  

Op naar een nieuwe raad

De inwoners kunnen stemmen. Op woensdag 21 november 2018 organiseren de fusiegemeenten de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk. De nieuwe gemeenteraad telt 27 raadsleden. Dat is een uitbreiding. Het aantal is gebaseerd op de grootte van de gemeente. Op 2 januari 2019 treedt de nieuwe gemeenteraad aan. Hij neemt meteen een aantal belangrijke besluiten. Eigenlijk alles wat is voorbereid door de oude gemeenteraden en de colleges. Onder meer het gelijktrekken van het beleid en regels tussen de beide huidige gemeenten. Maar ook natuurlijk alle belangrijke stukken. Denk bijvoorbeeld aan de Begroting Nieuwe Gemeente Noordwijk en natuurlijk de nieuwe tarieven voor de gemeentebelastingen.