user_mobilelogo

Verslagen stuurgroep

De nieuwe gemeente krijgt op termijn één nieuwe locatie voor alle ambtenaren. We onderzoeken in 2018 of er een bestaand gebouw geschikt kan worden gemaakt of dat er nieuwbouw nodig is. De beslissing hierover is aan de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen in november aantreedt.

Tussenstap

In de tussentijd blijven de twee huidige gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout nog circa drie jaar in gebruik. De locatie aan de Goohorstlaan in Noordwijk wordt in de loop van 2019 afgestoten. Er moeten dus méér mensen worden gehuisvest in de twee gemeentehuizen.

Interne verhuizingen

De twee gemeenten hebben momenteel elk hun eigen afdeling administratie, een eigen afdeling ruimtelijk beleid etc. Voor de dienstverlening is het belangrijk dat medewerkers met eenzelfde soort werk bij elkaar in één gebouw werken. Dus moet er flink geschoven worden.

Vernieuwing van de organisatie

Tegelijk met de fusie wordt de organisatie vernieuwd. Zo wordt vanaf 2019 meer nadruk gelegd op digitale dienstverlening, mede omdat bewoners en bedrijven vaker de voorkeur geven aan contact via de sociale media. Ook gaan de ambtenaren meer overleggen bij de burgers, organisaties en bedrijven aan huis, in plaats van iedereen op het gemeentehuis te laten komen.

Nieuwe manier van werken

Daarnaast wordt een nieuwe vorm van werken ingevoerd waarbij medewerkers minder eigen bureaus hebben, maar meer overlegruimtes, stilteruimtes en belruimtes. Dit past bij de visie op de nieuwe organisatie na de fusie. De nieuwe manier van werken wordt dus al ingevoerd voordat er een nieuw gemeentehuis is.

Verbouwing

Vanwege het feit dat er medewerkers van Noordwijk naar Noordwijkerhout gaan en andersom, en de invoering van de nieuwe manier van werken, is het nodig de huidige gemeentehuizen geschikt te maken voor de nieuwe situatie. Daarom is op beide locaties een verbouwing nodig.

Voorontwerp

Intussen is advies- en ingenieursbureau RPS aan de slag gegaan met het Programma van Eisen en het Schetsontwerp voor de tijdelijke huisvesting in de twee gemeentehuizen. Het Voorontwerp zal vervolgens vóór de zomer van 2018 af zijn; het definitieve ontwerp kan dan in augustus worden afgerond. Bedoeling is dat de verbouwing nog in het najaar kan starten en eind 2018 is afgerond.

Vanaf 1 januari 2019 hebben we dan een nieuwe gemeente, met een nieuwe manier van werken, in een adequate huisvesting.

Puntsgewijs:

  • Voor de gehele gemeente komt er op termijn één nieuwe locatie.
  • We onderzoeken nog of er een bestaand gebouw geschikt kan worden gemaakt of dat er nieuwbouw nodig is.
  • In de tussentijd blijven de twee huidige gemeentehuizen nog circa drie jaar in gebruik.
  • Met de samensmelting wordt ook de organisatie vernieuwd en we gaan per 1 januari 2019 op de nieuwe manier werken.
  • Dit maakt een verbouwing nodig van de twee gemeentehuizen die 1 januari 2019 gereed moet zijn.

Downloads