user_mobilelogo

Op 19 november starten de werkzaamheden voor de eerste fase van de verbouwing van de 2 gemeentehuizen van Noordwijk en Noordwijkerhout.

Voorbereiding op de fusie

Barten Groep BV uit Houten gaat, als winnaar van de bouwkundige aanbesteding, op  19 november 2018 starten met de werkzaamheden voor de eerste fase. Als winnaars van de aanbesteding elektrotechnisch en werktuigbouwkundige installatie gaan BRI Groep BV en Vink installatie groep BV het installatiedeel voor hun rekening nemen.

Met deze interne verbouwing wordt de gemeentelijke organisatie voorbereid op de fusie tot één gemeente Noordwijk én Het Nieuwe Noordwijkse werken.

Wij proberen gedurende de verbouwing van de twee gemeentehuizen de gebruikelijke openingstijden en dienstverlening van de twee gemeentehuizen zoveel mogelijk aan te houden.

Hoe gaan de gemeentehuizen er straks uitzien?

De besluitvorming of er op termijn één nieuwe locatie komt voor alle ambtenaren van fusiegemeente Noordwijk zal in 2019 aan de nieuwe raad worden voorgelegd.

Wij zijn erg enthousiast over het ontwerp van de gemeentehuizen en willen dit graag met u delen. Neem alvast een kijkje in de nieuwe gemeentehuizen.