user_mobilelogo

CDA Noordwijk heeft schriftelijk vragen gesteld over de fusie en de inrichting van de ambtelijk organisatie. Het college heeft ze deze week beantwoord. Een mooi inkijkje.

Waarom wijkt u af?

“De beoogd gemeentesecretaris heeft aangegeven dat er wat hem betreft niet 1, zoals oorspronkelijk voorgesteld en door ons gefiatteerd, maar 2 directeuren nodig zijn in de nieuwe Organisatie. Bent u het hiermee eens? In dat geval, waarom wordt afgeweken van het oorspronkelijke voorstel?”

Hoe houdt u deze personen gemotiveerd

Dat wil de fractie van CDA Noordwijk weten van het college. En de fractie wil op meer punten nadere uitleg over de fusie en hoe de ambtelijke organisatie ingericht wordt. Nog een vraag: “Hoeveel leidinggevende functionarissen zijn niet benoemd in een functie waarop zij (al dan niet) hebben gesolliciteerd?” En: “Hoe houdt u deze personen gemotiveerd, ook in het komend halfjaar waarin nog veel werk naast het normale werk verzet moet worden, naast niet opgevulde functies?”

Wie neemt waar een besluit over

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen inmiddels schriftelijk beantwoord. De beantwoordingsbrief geeft inzicht in hoe het bouwen en inrichten van de nieuwe gemeente Noordwijk ervoor staat. Welke keuzen worden gemaakt. Op grond waarvan. En waarom.

3 directiefuncties

“De Stuurgroep en beoogd gemeentesecretaris achten het verstandig om in de eerste periode na de fusie tijdelijk (naar inschatting de komende 3 jaar) de ruimte te houden om met 3 directiefuncties te werken, omdat de fusie en doorontwikkeling op allerlei gebieden nog beslag moet krijgen, terwijl de nieuwe, grotere winkel al wel open is.”

Meer externe oriëntatie

“Doorontwikkeling van de organisatie (zelforganisatie, opgavegericht werken, overheidsparticipatie, implementatie dienstverleningsconcept) en bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet vragen om jarenlange betrokkenheid en veel aandacht. De meer externe oriëntatie op de samenleving en regio vraagt om een diepte-investering in het leggen van contacten en onderhouden van een strategisch netwerk”, aldus het college in zijn beantwoordingsbrief.”

Wachtgeldregeling voor de burgemeesters

Nog zo’n prangende vraag: “Er bestaat een kans dat beide burgemeesters na 1 januari 2019 in een wachtgeldregeling zullen vallen. Moet de nieuwe gemeente Noordwijk deze kosten betalen?” “Nee”, zo luidt het antwoord bondig. En: "bij eervol ontslag van een burgemeester wegens opheffing van de gemeente komt de uitkering ten laste van de Rijksbegroting."

Link