user_mobilelogo

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018, met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Eerder heeft de Tweede Kamer op 24 april jl. royaal instemming verleend na de positieve adviezen van de provincie Zuid-Holland van juli 2017.

Binnenkort zal het wetsvoorstel formeel worden bekrachtigd door de Koning en officieel bekend worden gemaakt in het Staatsblad. Daarmee is de wet en de herindeling een feit. De wet treedt in werking per 1 januari 2019, zoals u wellicht al weet.