user_mobilelogo

De Raadsgroep Fusie was donderdagavond 28 juni eensgezind positief over het voorstel om de locatie aan de Goohorstlaan af te stoten en de twee gemeentehuizen te verbouwen. Als ook beide gemeenteraden op 5 juli a.s. akkoord gaan, dan kan er in het najaar worden aanbesteed.

Eerder al kwam naar voren dat de Raadsgroep er een voorstander van is om, voorafgaand aan een centrale huisvesting, niet drie, maar vijf jaar gebruik te blijven maken van de beide gemeentehuizen. Op die manier wordt de benodigde investering over een langere tijd gespreid.

Drie onderdelen op de agenda

Er stonden drie budgetaanvragen op de agenda, waarover de Raadswerkgroep Huisvesting positief adviseerde naar de Raadsgroep Fusie. De eerste betrof de variantenstudie voor de Centrale Huisvesting. Doel van dit voorstel is om binnen 5 jaar één gebouw (nieuwbouw of een aangepast bestaand gebouw) voor alle ambtenaren te realiseren. Hiervoor wordt een variantenstudie opgezet.

Verbouwing gemeentehuizen

Door de locatie aan de Goohorstlaan af te stoten kunnen alle ambtenaren worden gehuisvest in de twee gemeentehuizen. Wel is dan een verbouwing nodig, waarvoor budget werd gevraagd. Tegelijkertijd wordt geld bespaard doordat de huur en onderhoudskosten van de locatie aan de Goohorstlaan niet meer nodig zijn.

Nieuwe manier van werken

Ook aan de orde kwam een voorstel om een nieuwe manier van werken in te voeren, ‘Het Nieuwe Noordwijkse Werken’. Onderdeel hiervan is de realisatie van 0,7 Arbo-werkplek per medewerker en een aanvulling met onder meer belplekken, vergaderplekken en andere flexplekken.

Meer informatie

De vergaderstukken en de geluidsopname van de bijeenkomst.