user_mobilelogo

Op woensdag 28 november 2018 vond het persmoment plaats met de informateur Lies Spruit. Er werd gesproken over het formatieadvies voor de coalitievorming van de nieuwe gemeente Noordwijk.

Op 19 november starten de werkzaamheden voor de eerste fase van de verbouwing van de 2 gemeentehuizen van Noordwijk en Noordwijkerhout.

CDA Noordwijk heeft schriftelijk vragen gesteld over de fusie en de inrichting van de ambtelijk organisatie. Het college heeft ze deze week beantwoord. Een mooi inkijkje.

Twee burgemeesters op je stoep, dat kan bijna alleen maar in een fusiegemeente. Burgemeester Goedhart van Noordwijkerhout en burgemeester Rijpstra van Noordwijk bezorgde het eerste paspoort aan huis. Een nieuwe service van de gemeente: gratis bezorging van je paspoort of ID-kaart.

In verband met de fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 moeten de gemeentelijke belastingtarieven op elkaar worden afgestemd. De nieuwe gemeente mag per 1-1-2019 maar één tarief voor de OZB (Onroerend Zaak Belasting) hanteren. Voor alle overige belastingverordeningen geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 januari 2021. Aan de Raadsgroep fusie wordt echter het voorstel voorgelegd om ook andere belastingverordeningen op elkaar af te stemmen. De nieuwe gemeenteraad zal een besluit nemen over de nieuwe OZB tarieven en de huidige raden besluiten over de overige belastingverordeningen.

Met een nieuw filmpje leggen we in het kort onze belofte aan de samenleving uit. Het wordt natuurlijk onze taak om die belofte ook waar te kunnen maken.

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018, met ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Eerder heeft de Tweede Kamer op 24 april jl. royaal instemming verleend na de positieve adviezen van de provincie Zuid-Holland van juli 2017.

De loco-burgemeester van Noordwijkerhout Martijn Bilars (hier op foto rechts) heeft maandagmiddag 23 juli 2018 een delegatie uit Hirado op bezoek gehad. Het was een weerzien van vrienden. Beide gemeenten hebben namelijk sinds jaren een bloeiende stedenband. Het is inmiddels het 29e bezoek over en weer.

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben donderdagavond 5 juli unaniem ingestemd met de huisvestingsplannen van de fusiegemeente.

De Raadsgroep Fusie was donderdagavond 28 juni eensgezind positief over het voorstel om de locatie aan de Goohorstlaan af te stoten en de twee gemeentehuizen te verbouwen. Als ook beide gemeenteraden op 5 juli a.s. akkoord gaan, dan kan er in het najaar worden aanbesteed.

afbeelding van een lintje

Je kent vast wel iemand in je omgeving die veel voor de samenleving doet. Dat kan vrijwilligerswerk zijn. Maar ook een buitengewone prestatie op het gebied van sport, kunsten, wetenschap en economie. Natuurlijk gaan we in de nieuwe gemeente Noordwijk deze inwoners ook decoreren.

De nieuwe gemeente krijgt op termijn één centrale locatie voor alle ambtenaren. De beslissing over die toekomstige huisvesting is aan de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen in november dit jaar aantreedt. In de tussentijd blijven de twee huidige gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout nog maximaal 5 jaar in gebruik.

5 mensen die een cheque vast houden

De nieuwe gemeente Noordwijk start op 1 januari 2019 met een nieuw logo. Het was een spannende strijd de afgelopen maanden. Zo’n 150 inwoners van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout kozen het nieuwe logo voor hun gemeente. Het winnende logo is gemaakt door Aan Zee.

mevrouw voor deur

Op 17 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Noordwijk Marië Fabbricotti benoemd als kwartiermaker / beoogd griffier voor de nieuwe gemeente Noordwijk. De gemeenteraad van Noordwijkerhout zal op 31 mei hetzelfde besluit nemen.

Een nieuwe gemeente Noordwijk. Een nieuwe aanpak. Gericht op nieuwe verbindingen mogelijk maken. Dat was het doel van de netwerkbijeenkomst Kennismaken met de buren! De deelnemers kijken terug op een geslaagde avond. Ze willen meer van dit soort bijeenkomsten.

Welke kansen biedt de fusie voor uw organisatie? Op maandagavond 14 mei 2018 buigen verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Noordwijk en Noordwijkerhout zich over deze prikkelende vraag. 

Op dinsdag 24 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk. De basis hiervoor is gelegd door het besluit van de beide gemeenteraden op 6 juli 2017. Vorige week is de fusie inhoudelijk behandeld in de Tweede Kamer. Burgemeesters Jan Rijpstra van Noordwijk en Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout waren daarbij aanwezig. Deze week stond de besluitvorming op de agenda. De volgende stap is nu de besluitvorming in de Eerste Kamer, waarna de fusie definitief is. Naar verwachting zal de Eerste Kamer voor de zomervakantie hierover beslissen.

Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk en burgemeester Gerrit Goedhart van de gemeente Noordwijkerhout verrichten vrijdagavond 20 april gezamenlijk de officiële opening van het Bloemencorso van de Bollenstreek. De openingshandeling vindt plaats bij aanvang van het feestelijk verlichte corso in Noordwijkerhout.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Noordwijk een feit en is Carsten Hof de nieuwe gemeentesecretaris. Tot die tijd wordt hij de projectleider/kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Na een overdrachtsperiode neemt hij het stokje over van Dirk Louter, de huidige projectleider Fusie. De nieuwe gemeentesecretaris komt een beetje thuis, want hij is geboren en getogen in Noordwijkerhout.

De voorbereidingen voor de nieuwe gemeente Noordwijk zijn in volle gang en liggen op schema. Op 21 maart a.s. spreekt de Raadsgroep over een aantal belangrijke onderwerpen die vanuit de Stuurgroep worden aangereikt: de visiedocumenten voor de nieuwe organisatie, de uitgangspunten voor tijdelijke- en nieuwe huisvesting en de visie op de dienstverlening. Ook de werkgroepen van de Raadsgroep maken meters met onderwerpen als: de locatie van de tijdelijke raadszaal, het nieuwe logo van de gemeente en de selectie van de nieuwe griffier.