user_mobilelogo

De Strategische Visie op de Organisatie en de aanvullende notitie ‘Wat voor gemeente willen we zijn’ zijn naar de gemeenteraden gestuurd om in de Raadsvergaderingen van april vastgesteld te worden. De Raadsgroep heeft beide documenten op 21 maart besproken en hun algemene steun uitgesproken.

 

Gemeenteraden, bestuur en organisatie op een lijn

Op 21 maart jl. heeft de Raadsgroep de aangepaste Strategische Visie op de Organisatie besproken. Deze visie is na de Raadsgroep van 24 januari aangevuld en gewijzigd. De Raadsgroep heeft in het algemeen steun uitgesproken. Er waren nog enkele inhoudelijke opmerkingen gemaakt waarna de Stuurgroep Fusie enkele aanpassingen heeft aangebracht. Vanuit de Raadsgroep is er op aangedrongen om het Visiedocument en de aanvullende notitie in de gemeenteraden vast te stellen. Hoewel dit formeel niet noodzakelijk is, wordt het door de Stuurgroep en organisatie bijzonder gewaardeerd. Gemeenteraad, bestuur en organisatie zitten op een lijn met deze belangrijke visiedocumenten.