user_mobilelogo

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de meest passende locatie voor de raadsvergaderingen. Uit de groslijst van vele locaties zijn vijf locaties nader onderzocht: De Duinpan, Congrescentrum Leeuwenhorst, Teylingen College Leeuwenhorst, Raadzaal Noordwijk en de bibliotheek van Noordwijkerhout.

Nieuwe werkwijze en overige criteria

Het uitgangspunt voor de tijdelijke locatie is de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad (met Lagerhuis-opstelling). Daarnaast zijn er nog diverse criteria waaraan de tijdelijke locatie moet voldoen.
Denk daarbij aan de ligging en beschikbaarheid van de ruimte, plaatsing van apparatuur voor het opnemen en uitzenden van vergaderingen en de mogelijkheid om in beslotenheid te vergaderen. Maar natuurlijk spelen de kosten ook een grote rol in de besluitvorming.

De bibliotheek valt af als locatie

Eerder werd door de Raadsgroep aanvullende informatie gevraagd over de bibliotheek in Noordwijkerhout. Deze optie wordt uiteindelijk niet gekozen vanwege de hoge kosten en het niet kunnen beschikken over deze ruimte op 1 november 2018.

De Duinpan voldoet het beste

Er is geen enkele locatie die aan alle criteria voldoet. De Duinpan komt – met uitzondering van de centrale ligging- wel het dichtst bij. De Raadsgroep heeft op 5 september een positief advies gegeven over dit voorstel. Het is nu aan de gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout om op respectievelijk 13 september en 27 september a.s. hierover een besluit te nemen.