user_mobilelogo

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar tijdelijke en definitieve huisvesting van het gemeentehuis. Een onderdeel hiervan vormt de raadzaal. Hiervoor zijn raadsleden van Noordwijk en Noordwijkerhout op werkbezoek geweest bij verschillende gemeenten.

De wijze van vergaderen is de basis voor de indeling van de raadzaal. Vanuit dit gegeven worden verschillende locaties in beide gemeenten onderzocht op mogelijkheden voor de tijdelijke huisvesting van de raadzaal. Verwacht wordt dat nog voor de zomer hier meer duidelijkheid over is. De tijdelijke huisvesting van de raadzaal zal model staan voor de definitieve huisvesting van de raadzaal.