user_mobilelogo

Eén keer in de twee weken plaatst de Noordwijker en het Noordwijkerhouts weekblad een column van de raadsgroep en de verschillende raadswerkgroepen. Het doel is om de inwoners te informeren bij hetgeen de gemeenteraden doen ter voorbereiding op de fusie. Op 26 juni 2018 was het de beurt aan de Raadswerkgroep Werkwijze en Raadsondersteuning.

Ronde Tafel Gesprekken

Dirk Klinkenberg, voorzitter van de werkgroep, schrijft in de column dat de nieuwe gemeenteraad Ronde Tafel Gesprekken gaat organiseren. Hier verzamelen raads- en commissieleden zoveel mogelijk informatie over een bepaald agendapunt. Dit kan bijvoorbeeld door inwoners, bedrijven, verenigingen en ambtenaren uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan. Het leent zich bij uitstek om naar de inwoners toe te gaan. Dus op locatie, zoveel mogelijk naar de plek waar het agendapunt over gaat.

Het ‘Tweede Kamer’-model

Vergaderingen in de gemeenteraad moeten gaan plaatsvinden volgens het ‘Tweede Kamer’-model. Als een raadslid zijn mening wil geven, moet hij of zij naar het spreekgestoelte of de interruptiemicrofoon lopen. Klinkenberg: “Dit zorgt voor een meer levendige discussie waardoor de kwaliteit van het debat toeneemt en er efficiënter wordt vergaderd.”