user_mobilelogo

Eén keer in de twee weken plaatst de Noordwijker en het Noordwijkerhouts weekblad een column van de raadsgroep en de verschillende raadswerkgroepen. Het doel is om de inwoners te informeren bij hetgeen de gemeenteraden doen ter voorbereiding op de fusie.

Logowedstrijd, participatie en de Omgevingswet

Op 15 mei 2018 verscheen opnieuw een column. Dit keer was het de beurt aan de raadswerkgroep Burgerparticipatie en Raadscommunicatie (B&R). Zij ging in op de stand van zaken over de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe gemeentelogo. 

Ook kwam een belangrijke verandering die zich in gemeenteland aandient aan de orde. Grote en kleine partijen sturen aan op participatie. En die trend verhevigt met de komst van de Omgevingswet.