user_mobilelogo

Eén keer in de twee weken plaatst de Noordwijker en het Noordwijkerhouts weekblad een column van de raadsgroep en de verschillende raadswerkgroepen. Het doel is om de inwoners te informeren bij hetgeen de gemeenteraden doen ter voorbereiding op de fusie.

Ronde Tafel Gesprekken

Op 3 april 2018 verscheen de vijfde column. Dit keer was het de beurt aan de raadswerkgroep Werkwijze en Raadsondersteuning (W&R). Zij heeft in het kader van de fusie de afgelopen periode werkbezoeken gebracht aan vier andere gemeenten.  

Voorzitter Dirk Klinkenberg: “Wat de werkgroep erg interessant vond waren de gemeenten die werken met zogenaamde “Ronde Tafel Gesprekken”. Bij deze Ronde Tafel Gesprekken kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen aanschuiven en op een informele manier aan raadsleden meegeven wat zij belangrijk vinden. Het doel: zo veel mogelijk informatie verzamelen, zodat de raadsleden dit kunnen meenemen voordat ze zelf een mening gaan vormen.”