user_mobilelogo

Gemeenteraad

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de meest passende locatie voor de raadsvergaderingen. Uit de groslijst van vele locaties zijn vijf locaties nader onderzocht: De Duinpan, Congrescentrum Leeuwenhorst, Teylingen College Leeuwenhorst, Raadzaal Noordwijk en de bibliotheek van Noordwijkerhout.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar tijdelijke en definitieve huisvesting van het gemeentehuis. Een onderdeel hiervan vormt de raadzaal. Hiervoor zijn raadsleden van Noordwijk en Noordwijkerhout op werkbezoek geweest bij verschillende gemeenten.

Jury van inwoners kiezen 24 mei het logo. Op 1 januari 2019 is het startpunt van de nieuwe gemeente Noordwijk. Daar hoort ook een nieuw gemeentelogo bij. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder bureaus en vormgevers uit Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk.

De Strategische Visie op de Organisatie en de aanvullende notitie ‘Wat voor gemeente willen we zijn’ zijn naar de gemeenteraden gestuurd om in de Raadsvergaderingen van april vastgesteld te worden. De Raadsgroep heeft beide documenten op 21 maart besproken en hun algemene steun uitgesproken.